Podstawowe prawa konsumenta

Podstawowe prawa konsumenta

Tłumaczenie na język migowy

Masz prawo do otrzymania pełnej informacji

 Firmy, przedsiębiorcy, sprzedawcy muszą przedstawić Ci informacje o sobie, o towarze i usłudze, którą sprzedają oraz o tym w jaki sposób i ile musisz zapłacić.

 

 

 


Masz prawo do dokonania wyboru

 Sprzedawca może zaproponować Ci zakup towaru lub usług, ale nie ma prawa wywierać na Tobie presji. Nie może w żaden sposób wywierać na Tobie presji, straszyć Cię ani grozić.

 

 

 


Masz prawo do czasu na podjęcie decyzji

 Nie musisz podejmować decyzji natychmiast. Sprzedawca musi zapewnić Ci czas na zastanowienie się, przeczytanie umowy i jej zrozumienie. Jest to szczególnie ważne, gdy chcesz zawrzeć umowę na dłuższy okres.

 

 

 


Masz prawo do zwrotu niesprawnych towarów

 To sprzedawca zawsze odpowiada za towar, który Ci sprzedał. Sprzedawca nie może narzucać Ci, żebyś zaniósł towar do serwisu. Reklamację masz prawo składać u sprzedawcy.

 

 

 


Masz prawo do bycia wysłuchanym i zadawania pytań sprzedawcy

 Sprzedawca powinien odpowiedzieć na wszystkie interesujące Cię pytania dotyczące oferowanych przez niego towarów lub usług.

 

 

 


Masz prawo do zakupu towarów, które nie stanowią zagrożenia dla życia i zdrowia

 Sprzedawca odpowiada za sprzedawane towary i usługi. Ma obowiązek poinformować Cię o skutkach zawartej umowy, sposobie wykorzystania towaru i jego wpływie na Twoje zdrowie lub życie. Na opakowaniach zakupionych towarów muszą być wyraźnie wskazane zagrożenia.

 

 

 


Masz prawo wiedzieć co spożywasz/czego używasz

 Na opakowaniach żywności, kosmetyków, środków chemicznych, musi być podany skład produktu, termin ważności produktu, zawartość netto, informacja o alergenach, kraj pochodzenia, dane producenta, warunki przechowywania.

 

 

 


Masz prawo do uczciwych i zrozumiałych warunków umowy

 Sprzedawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa. Nie może umieszczać w umowie zapisów, które narażają Ciebie na dodatkowe koszty, wprowadzają Ciebie w błąd lub zapisów, których nie ustalałeś ze sprzedawcą.

 

 

 


Masz prawo do zmiany zdania

 Możesz odstąpić od umowy zakupu towaru lub usługi bez podania przyczyn w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku zakupów na odległość, przez telefon i przez internet. Rozmowa ze sprzedawcą czy konsultantem na temat umowy, nie oznacza, że musisz zgodzić się na jej zawarcie. Możesz z niej zrezygnować.