Kim jest konsument?

Kim jest konsument?

Tłumaczenie w języku migowym

Konsument

Konsumentem jesteś wtedy, gdy kupujesz w sklepie towar lub gdy kupujesz różnego rodzaju usługi.

Konsumentem jesteś wtedy, gdy zawierasz umowę na prąd.

Konsumentem jesteś wtedy, gdy zawierasz umowę na dostawę energii elektrycznej.


Konsumentem jest Pan, który kupuje dom.

Konsumentem jest Pani, która kupuje mieszkanie od przedsiębiorcy.


Konsumentem jest Pan, który wykupuje wycieczkę.

Konsumentem jest Pan, który wykupuje wycieczkę.


Konsumentem jest rodzina, która idzie do wesołego miasteczka.

Konsumentem jest rodzina, która kupuje bilet do wesołego miasteczka.