Gdzie szukać pomocy?

Gdzie szukać pomocy?

Tłumaczenie w języku migowym

Instytucje chroniące interesy konsumentów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK)

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK)

Ul. Plac Powstańców Warszawy 1

00-950 Warszawa

Tel. 0 22 55 60 800

Adres e-mail: uokik@uokik.gov.pl

Strona WWW: www.uokik.gov.pl

Centralna instytucja, dbająca o ochronę interesów konsumentów. Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwrócić się można wówczas, gdy zostały naruszone zbiorowe interesy konsumentów – np.: zły system obsługi klienta, wprowadzająca w błąd reklama, nieprawdziwa informacja na opakowaniu produktu, ukryte wady przedmiotu itd.

Powiatowy (Miejski) Rzecznik Konsumentów

Powiatowy (Miejski) Rzecznik Konsumentów

Miejski Rzecznik Konsumentów

Ul. Wieniawska 14

20-071 Lublin

Tel. 81 466 16 00

Adres e-mail: rzecznik_konsumenta@lublin.eu

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Ul. Spokojna 9

20-077 Lublin

Tel. 81 528 66 19

Adres e-mail: rzecznik@powiat.lublin.pl

Jego podstawowym obowiązkiem jest zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów. Rzecznik jest Twoim reprezentantem, który ma bronić Twoich interesów. Może więc skontaktować się z nieuczciwą firmą i spróbować wpłynąć na załatwienie sprawy. Jeżeli to nie poskutkuje, może pozwać przedsiębiorcę do sądu i w Twoim imieniu wziąć udział w postępowaniu.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Lublinie

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Lublinie

Ul. Tomasza Zana 38

20-601 Lublin

Tel. 81 528 07 47, 81 528 07 48

Adres e-mail: ihlublin@lublin.uw.gov.pl

Do jej zadań należy w szczególności kontrola legalności, czyli zgodności z prawem i rzetelności działania przedsiębiorców, kontrola produktów i usług wprowadzonych do obrotu, jak również podejmowanie mediacji, czyli próby dojścia do ugody, w celu ochrony interesów i praw konsumentów oraz prowadzenie poradnictwa konsumenckiego.

Inne przydatne adresy stron internetowych


Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

https://www.uokik.gov.pl/

Federacja Konsumentów

http://www.federacja-konsumentow.org.pl/

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

http://www.konsumenci.org/

Europejskie Centrum Konsumenckie

https://www.konsument.gov.pl/

Urząd Komunikacji Elektronicznej

http://www.uke.gov.pl

Arbiter bankowy

http://zbp.pl/

Rzecznik Finansowy

https://www.rf.gov.pl/

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

https://www.rpo.gov.pl/

Urząd Regulacji Energetyki

http://www.ure.gov.pl/

Urząd Lotnictwa Cywilnego

http://www.ulc.gov.pl/pl/